Všetko čo súvisí so zbytočnou byrokraciou a oberá Vás o Váš voľný čas - radi vybavíme za Vás, a to v prípade záujmu aj od A až po Z:

- založenie a vznik s.r.o.

- spracovanie a príprava podkladov pre účtovníctvo, prípadne aj jeho samotné vedenie

- spracovanie a príprava podkladov pre štátne inštitúcie ako (daňový úrad, úrad práce, sociálna poisťovňa atď.)

- spravovanie, kontrola aj komunikácia v povinnej elektronickej schránke spoločnosti

- administratívne úpravy webovej stránky

- e-mailová/ telefonická komunikácia s partnermi spoločnosti (dodávatelia, odberatelia, vybavovanie jednoduchej korešpondencie, zabezpečenie ubytovania a iné administratívne práce)

Získať cenovú ponuku
Hlavná stránka